درباره مجله افتخار

با مجله افتخار پارسی همراه باشید، مجله گردشگری و مسافرتی ایران درباره تاریخ ایران باستان، بازارها، مساجد جامع، ابنیه های تاریخی، موزه های ایران، جاذبه های طبیعی ایران مطالب جذابی را ارائه نموده است.