مقاله: تعبیر خواب شترمرغ، معنی دیدن شترمرغ در خواب چیست؟

به گزارش مجله افتخار، جابر مغربی گوید: اگر دید با شترمرغ بنشست و آن شترمرغ او رامطیع بود و او را در هوا برد و دیگر باره از هوابه زمین آمد، دلیل که با مردی بیابان به سفر رود و بازآید با سود بسیار. اگر به خلاف این بیند بد بود.

مقاله: تعبیر خواب شترمرغ، معنی دیدن شترمرغ در خواب چیست؟

مطیعی تهرانی: سوار شدن بر شترمرغ مسافرت به نقاط بسیار دور و عجیب است. آوردن شتر مرغ به خانه دعوت یا رسیدن مهمان غریب و بیگانه است.

محمد بن سیرین گوید: شترمرغ در خواب مرد بیابانی بود. اگر شترمرغ ماده بود زن بیابانی بود. اگر بیند شترمرغ ماده گرفت، یا کسی بدو داد، دلیل که زنی بدین صفت که گفتم بخواهد یاکنیزک بخرد. اگر بیند بر شترمرغ نشسته بود، دلیل که به سفر بیابان رود و بعضی از معبران گفته اند که بر مردی بیابان نشین غالب شود و به کاری بزرگ رسد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: معبران شترمرغ را انسان بیابانی تعبیر و تعریف کرده اند. عقیده عموم معبران این است که کسانی که در شهرها زندگی نمی کنند و به لباس معمول و متداول شهر نشینان ملبس نیستند در خواب های ما به شکل حیواناتی ظاهر می شوند که عجیب و نادرند و ما به ندرت ممکن است آن حیوانات را ببینیم. شترمرغ یکی از آن ها است که معبران مردی بیابانی دانسته اند و بالطبع شترمرغ هم زنی است بیابانی. این عقاید را می توانیم این طور توجیه کنیم که هر کس به نظر ما عجیب جلوه کند در خواب های ما به شکل این حیوانات متجلی می شود.

منبع مقاله: تعبیر خواب شترمرغ، معنی دیدن شترمرغ در خواب چیست؟

انتشار: 22 آبان 1400 بروزرسانی: 22 آبان 1400 گردآورنده: persianproud.ir شناسه مطلب: 1813

به "مقاله: تعبیر خواب شترمرغ، معنی دیدن شترمرغ در خواب چیست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مقاله: تعبیر خواب شترمرغ، معنی دیدن شترمرغ در خواب چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید